Via het Leo van der Karfonds naar de volleybalschool van Dumitrescu in Ploiesti